Skip to content
Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop
Menu

obľúbené

hľadať

účet

0
Your cart is empty. Go to Shop

košík

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti B&B FAMILY, s.r.o., so sídlom: Komenského 18/C, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 881 158, DIČ: 2023625560 ,IČ DPH: SK2023625560, pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.psishop.sk.

2. Vymedzenie pojmov

Predávajúci – prevádzkovateľ slovenského internetového obchodu psishop.sk
Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
Tovar – produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu psishop.sk.
Objednávka – kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru.

3. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom.

4. Storno alebo zmena objednávky

Storno objednávky je možné do 2 hodín od času odoslania záväznej objednávky. V prípade, ak bola Vaša objednávka už aj zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 7 dní na účet, z ktorého ste zaplatili.

V prípade zmeny objednávky nás kontaktujte do 2 hodín a Vaša objednávka bude po dohode upravená.

Našim cieľom je predovšetkým spokojnosť zákazníka, preto umožňujeme zmenu objednávky alebo jej storno bez akýchkoľvek sankcií a poplatkov voči zákazníkovi.

5. Dodacie podmienky

Oblečenie odosielame do 48h. Doplnky a krmivo v závislosti od dostupnosti 1-5 pracovných dní. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom.

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. Odporúčame poškodený tovar neprevziať. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

Internetový obchod www.psishop.sk dodáva svoje produkty prostredníctvom:
Kuriér GLS (doručenie na adresu) – štandardné doručenie do 1 pracovného dňa v rámci Slovenskej republiky (avšak až po nami odovzdaní balíku prepravcovi, čo je každý pondelok); príjemca je deň vopred informovaný o doručení balíka zaslaním interaktívnej SMS s číslom balíka, predpokladaným termínom doručenia a prípadnou výškou dobierky.
Packeta (doručenie na výdajné miesto) –  spôsob  doručenia na viac ako 750 výdajných miest po celom Slovensku. Štandardné doručenie do 1 pracovného dňa v rámci Slovenska odo dňa odovzdania zásielky prepravcovi.

6. Poštovné a balné

Predávajúci si balné neúčtuje.

V rámci SR je pri objednávke nad 69 POŠTOVNÉ ZDARMA.

V rámci SR si pri objednávke pod 69 € prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS (s doručením na adresu) vo výške 4,10 a prostredníctvom spoločnosti Packeta (doručenie na výdajné miesto) vo výške 3,90 €.

Pri posielaní tovaru na dobierku si predávajúci navyše účtuje poplatok 1,80 €.

Tovar do zahraničia je odosielaný, buď po platbe vopred na bankový účet predávajúceho, alebo pri online platbe kartou. Tovar do zahraničia na dobierku neposielame. Jednotlivé sadzby poštovného sa líšia v závislosti od krajiny.

7. Platobné podmienky

V internetovom obchode www.psishop.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

Dobierka – Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty, Packety alebo kuriérom GLS (len v rámci SR).
Platba online – platba kartou alebo bankovým prevodom vopred cez portál PayU.

8. Záruka na tovar

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku.
Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

9. Vrátenie a reklamácia tovaru

VRÁTENIE

Tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od dátumu doručenia tovaru. Tovar zašlite doporučene listom LEN prostredníctvom Slovenskej pošty, zásielky od kuriérskych spoločností nebudú prevzaté (podacie číslo zásielky si prosím uchovajte), nie ako balík, na adresu: B&B FAMILY, s.r.o., P.O.BOX 21, 90041 Rovinka. Tovar prosíme neposielať na dobierku. Je potrebné priložiť faktúru (stačí aj kópiu), ktorú sme Vám poslali s tovarom a stručnú žiadosť o vrátenie peňazí s číslom účtu, na ktorý môžeme peniaze vrátiť.

Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, v pôvodnom stave, s pôvodným štítkom a nesmie byť nosený, poškodený, či inak znehodnotený. V prípade, ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, či inak znehodnotený, bez pôvodného obalu, alebo s poškodeným obalom, v nie pôvodnom stave, nosený, alebo bez pôvodného štítku, resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar, resp. neuznať vrátenie tovaru.

Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu bezodkladne po prevzatí vráteného tovaru, najneskôr však do 14 dní, odo dňa nasledujúceho, po dni prevzatia.
V prípade vrátenia tovaru, ktorý bol zakúpený počas akcie, bude akciová zľava na košík zrušená a uplatňovať sa bude štandardná cena zverejnená na našej stránke.

Odoslanie tovaru na zlú adresu, resp. na inú adresu, ako je v našich Obchodných podmienkach, alebo vo formulári, ktorý prikladáme do balíku ku každej objednávke, nemá za následok posunutie 14 dňovej lehoty na vrátenie tovaru. Tovar v tom prípade neuznáme, ako vrátený v lehote 14 dní.

V prípade vrátenia tovaru, zakúpeného počas akcie, vrátením ktorého dôjde k porušeniu podmienok, za ktorých bola zákazníkovi poskytnutá zľava, sa táto zľava odráta od hodnoty vráteného tovaru a zákazníkovi sa vráti len rozdiel. (napr. prebiehajúca akcia 15€/15%, 50€/25%, 100€/40%. V prípade vrátenia produktu, vďaka ktorému bola poskytnutá niektorá z horeuvedených zliav, sa výška zľavy zníži, pripadne úplne odráta a rozdiel bude zaúčtovaný s vrátením tovarom.)

Formulár pre vrátenie tovaru si môžete stiahnuť tu.

REKLAMÁCIA

Tovar, v prípade jeho vady, alebo iného poškodenia, je možné reklamovať v lehote 24 mesiacov odo dňa vytvorenia objednávky, ako je zákonom stanovené. V prípade reklamácie tovar zašlite doporučene listom LEN prostredníctvom Slovenskej pošty, zásielky od kuriérskych spoločností nebudú prevzaté (podacie číslo zásielky si prosím uchovajte), nie ako balík, na adresu: B&B FAMILY, s.r.o., P.O.BOX 21, 90041 Rovinka. Tovar prosíme neposielať na dobierku. Je potrebné priložiť faktúru (stačí aj kópiu), ktorú sme Vám poslali s tovarom a stručný popis závady spolu s požiadavkou na vybavenie reklamácie, teda Vaše číslo účtu, na ktorý Vám môžeme vrátiť peniaze.
Predávajúci sa zaväzuje reklamáciu vybaviť bezodkladne po prevzatí vráteného tovaru, najneskôr však do 30 dní, odo dňa nasledujúceho, po dni prevzatia.

10. Mimosúdne riešenie sporov

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

11. Ceny

Všetky ceny uvedené na stránke sú konečné a uvedené s DPH, nakoľko sme platcami DPH.

Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie, alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

12. Ochrana dát užívateľa

Realizujeme celú radu bezpečnostných opatrení, ktoré majú za cieľ ochrániť Vaše osobné údaje.

Používame Secure Socket Layer (SSL) technológiu k ochrane údajov Vašej platobnej karty. Po skončení platobnej transakcie nie sú citlivé dáta (čísla kariet a pod.) nijak ukladané na naše servery.

13. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochranu súkromia a osobných údajov považujeme za našu prvoradú povinnosť. S osobnými údajmi nakladáme výhradne v súlade s platnou legislatívou SR. Viac o ochrane osobných údajov  TU.

14. Záverečné ustanovenia

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
Prevádzkovateľ elektronického obchodu sa zaväzuje, že Vami poskytnuté osobné údaje budú slúžiť na obchodný styk medzi našou spoločnosťou a Vami, nikdy nebudú poskytnuté tretej osobe, alebo akýmkoľvek spôsobom zverejnené.
Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť.
Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu, vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka a legislatívou SR.
Predávajúci a Kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete, ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Zmeny a/alebo doplnky týchto všeobecných obchodných podmienok vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.psishop.sk