• 1. Všeobecné ustanovenia

  Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti B&B FAMILY, s.r.o., so sídlom: Komenského 18/C, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 881 158, DIČ: 2023625560 ,IČ DPH: SK2023625560, pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.psishop.sk.

 • 2. Vymedzenie pojmov

  Predávajúci – prevádzkovateľ slovenského internetového obchodu psishop.sk
  Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
  Tovar – produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu psishop.sk.
  Objednávka – kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru.

 • 3. Objednávka

  Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom.

 • 4. Storno alebo zmena objednávky

  Storno objednávky je možné do 2 hodín od času odoslania záväznej objednávky. V prípade, ak bola Vaša objednávka už aj zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 7 dní na účet, z ktorého ste zaplatili.

  V prípade zmeny objednávky nás kontaktujte do 2 hodín a Vaša objednávka bude po dohode upravená.

  Našim cieľom je predovšetkým spokojnosť zákazníka, preto umožňujeme zmenu objednávky alebo jej storno bez akýchkoľvek sankcií a poplatkov voči zákazníkovi.

 • 5. Dodacie podmienky

  Zásielky odosielame každý pondelok, pričom objednávka musí byt vytvorená do soboty polnoci. Pokiaľ na daný deň pripadá sviatok, zásielky budú odoslané nasledujúci pracovný deň. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom.

  Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru, ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. Odporúčame poškodený tovar neprevziať. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

  Internetový obchod www.psishop.sk dodáva svoje produkty prostredníctvom:
  Kuriér GLS (doručenie na adresu) – štandardné doručenie do 1 pracovného dňa v rámci Slovenskej republiky (avšak až po nami odovzdaní balíku prepravcovi, čo je každý pondelok); príjemca je deň vopred informovaný o doručení balíka zaslaním interaktívnej SMS s číslom balíka, predpokladaným termínom doručenia a prípadnou výškou dobierky.
  Slovenská pošta (doručenie na poštu) – doručenie zásielky do 1-3 pracovných dní po dni podania na pobočke Slovenskej pošty (avšak až po nami odovzdaní balíku prepravcovi, čo je každý pondelok). Ak sa Vám doručovaná zásielka nezmestí do Vašej schránky, poštový doručovateľ Vám zanechá oznámenie o uložení zásielky na Vašej pošte a je potrebné ísť si zásielku osobne na ňu vyzdvihnúť.

 • 6. Poštovné a balné

  Predávajúci si balné neúčtuje.

  V rámci SR je pri objednávke nad 69 POŠTOVNÉ ZDARMA, a to prostredníctvom Slovenskej pošty s doručením na poštu.

  V rámci SR si pri objednávke pod 69 € predávajúci účtuje poštovné prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS (s doručením na adresu) vo výške 4,50 €  a prostredníctvom Slovenskej pošty (s doručením na poštu) vo výške 3,50 €.
  Pri posielaní tovaru na dobierku si predávajúci navyše účtuje poplatok 1,20 €.

  V rámci Českej republiky si predávajúci účtuje poštovné vo výške 6 € a tovar je odosielaný, buď po platbe vopred na bankový účet predávajúceho, alebo pri online platbe kartou. Tovar do ČR na dobierku neposielame.

 • 7. Platobné podmienky

  V internetovom obchode www.psishop.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

  Dobierka – Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérom (len v rámci SR).
  Bankový prevod – po prijatí Vašej objednávky Vám e-mailom zašleme údaje o objednanom tovare, celkovej sume, variabilnom symbole a o účte, na ktorý je treba platbu za tovar uhradiť. Po prijatí platby tovar odosielame ihneď a o tejto skutočnosti Vás informujeme prostredníctvom e-mailu.
  Platba kartou – platba kartou vopred cez portál GoPay.

 • 8. Záruka na tovar

  Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku.
  Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 • 9. Vrátenie a reklamácia tovaru

  VRÁTENIE

  Tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od dátumu doručenia tovaru. Tovar zašlite doporučene listom LEN prostredníctvom Slovenskej pošty, zásielky od kuriérskych spoločností nebudú prevzaté (podacie číslo zásielky si prosím uchovajte), nie ako balík, na adresu: B&B FAMILY, s.r.o., P.O.BOX 21, 90041 Rovinka. Tovar prosíme neposielať na dobierku. Je potrebné priložiť faktúru (stačí aj kópiu), ktorú sme Vám poslali s tovarom a stručnú žiadosť o vrátenie peňazí s číslom účtu, na ktorý môžeme peniaze vrátiť.

  Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, v pôvodnom stave, s pôvodným štítkom a nesmie byť nosený, poškodený, či inak znehodnotený. V prípade, ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, či inak znehodnotený, bez pôvodného obalu, alebo s poškodeným obalom, v nie pôvodnom stave, nosený, alebo bez pôvodného štítku, resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar, resp. neuznať vrátenie tovaru.

  Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu bezodkladne po prevzatí vráteného tovaru, najneskôr však do 14 dní, odo dňa nasledujúceho, po dni prevzatia.
  V prípade vrátenia tovaru, ktorý bol zakúpený počas akcie, bude akciová zľava na košík zrušená a uplatňovať sa bude štandardná cena zverejnená na našej stránke.

  Odoslanie tovaru na zlú adresu, resp. na inú adresu, ako je v našich Obchodných podmienkach, alebo vo formulári, ktorý prikladáme do balíku ku každej objednávke, nemá za následok posunutie 14 dňovej lehoty na vrátenie tovaru. Tovar v tom prípade neuznáme, ako vrátený v lehote 14 dní.

  V prípade vrátenia tovaru, zakúpeného počas akcie, vrátením ktorého dôjde k porušeniu podmienok, za ktorých bola zákazníkovi poskytnutá zľava, sa táto zľava odráta od hodnoty vráteného tovaru a zákazníkovi sa vráti len rozdiel. (Napr. Prebiehajúca akcia 1+1 za -25 %. V prípade vrátenia produktu, na ktorý zľava poskytnutá nebola, sa z daného produktu odráta poskytnutá zľava v rámci akcie, keďže bola porušená podmienka nákupu minimálne 2 kusov.)

  REKLAMÁCIA

  Tovar, v prípade jeho vady, alebo iného poškodenia, je možné reklamovať v lehote 24 mesiacov odo dňa vytvorenia objednávky, ako je zákonom stanovené. V prípade reklamácie tovar zašlite doporučene listom LEN prostredníctvom Slovenskej pošty, zásielky od kuriérskych spoločností nebudú prevzaté (podacie číslo zásielky si prosím uchovajte), nie ako balík, na adresu: B&B FAMILY, s.r.o., P.O.BOX 21, 90041 Rovinka. Tovar prosíme neposielať na dobierku. Je potrebné priložiť faktúru (stačí aj kópiu), ktorú sme Vám poslali s tovarom a stručný popis závady spolu s požiadavkou na vybavenie reklamácie, teda Vaše číslo účtu, na ktorý Vám môžeme vrátiť peniaze.
  Predávajúci sa zaväzuje reklamáciu vybaviť bezodkladne po prevzatí vráteného tovaru, najneskôr však do 30 dní, odo dňa nasledujúceho, po dni prevzatia.

 • 10. Ceny

  Všetky ceny uvedené na stránke sú konečné a uvedené s DPH, nakoľko sme platcami DPH.

  Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie, alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

 • 11. Ochrana dát užívateľa

  Realizujeme celú radu bezpečnostných opatrení, ktoré majú za cieľ ochrániť Vaše osobné údaje.

  Používame Secure Socket Layer (SSL) technológiu k ochrane údajov Vašej platobnej karty. Po skončení platobnej transakcie nie sú citlivé dáta (čísla kariet a pod.) nijak ukladané na naše servery.

 • 12. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

  Ochranu súkromia a osobných údajov považujeme za našu prvoradú povinnosť. S osobnými údajmi nakladáme výhradne v súlade s platnou legislatívou SR. Viac o ochrane osobných údajov  TU.

 • 13. Záverečné ustanovenia

  Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
  Prevádzkovateľ elektronického obchodu sa zaväzuje, že Vami poskytnuté osobné údaje budú slúžiť na obchodný styk medzi našou spoločnosťou a Vami, nikdy nebudú poskytnuté tretej osobe, alebo akýmkoľvek spôsobom zverejnené.
  Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť.
  Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu, vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka a legislatívou SR.
  Predávajúci a Kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete, ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

  Zmeny a/alebo doplnky týchto všeobecných obchodných podmienok vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.psishop.sk.