• 1. Všeobecné ustanovenia

  Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti B&B FAMILY, s.r.o., so sídlom: Komenského 18C, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 881 158, DIČ: 2023625560, pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.psishop.sk.

 • 2. Vymedzenie pojmov

  Predávajúci – prevádzkovateľ slovenského internetového obchodu psishop.sk
  Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
  Tovar – produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu psishop.sk.
  Objednávka – kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru.

 • 3. Objednávka

  Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom.

 • 4. Storno alebo zmena objednávky

  Storno objednávky je možné do 2 hodín od času odoslania záväznej objednávky. V prípade, ak bola Vaša objednávka už aj zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 7 dní na účet, z ktorého ste zaplatili.

  V prípade zmeny objednávky nás kontaktujte do 2 hodín a Vaša objednávka bude po dohode upravená.

  Našim cieľom je predovšetkým spokojnosť zákazníka, preto umožňujeme zmenu objednávky alebo jej storno bez akýchkoľvek sankcií a poplatkov voči zákazníkovi.

 • 5. Dodacie podmienky

Zásielky odosielame každý pondelok, pričom objednávka musí byt vytvorená do piatka polnoci. Pokiaľ na daný deň pripadá sviatok, zásielky budú odoslané nasledujúci pracovný deň. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom.
Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru, ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. Odporúčame poškodený tovar neprevziať. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
Internetový obchod www.psishop.sk dodáva svoje produkty prostredníctvom:
Kuriér GLS – štandardné doručenie do 1 pracovného dňa v rámci Slovenska; príjemca je deň vopred informovaný o doručení balíka zaslaním interaktívnej sms s číslom balíka, predpokladaným termínom doručenia a prípadnou výškou dobierky.
Slovenská pošta – doručenie zásielky do 1-3 pracovných dní po dni podania na pobočke Slovenskej pošty.

 • 6. Poštovné a balné

  Predávajúci si balné neúčtuje.

  Predávajúci si účtuje poštovné v rámci Slovenskej republiky vo výške 3,90 € prostredníctvom kuriérskej spoločnosti a 2,90 € prostredníctvom Slovenskej pošty. Pri posielaní tovaru na dobierku si predávajúci navyše účtuje poplatok 1 €. V rámci Českej republiky si predávajúci účtuje poštovné vo výške 6 €.

 • 7. Platobné podmienky

  V internetovom obchode www.psishop.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

  Dobierka – najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérom.
  Bankový prevod – po prijatí Vašej objednávky Vám e-mailom zašleme údaje o objednanom tovare, celkovej sume, variabilnom symbole a o účte, na ktorý je treba platbu za tovar uhradiť. Po prijatí platby tovar odosielame ihneď a o tejto skutočnosti Vás informujeme prostredníctvom e-mailu.
  Platba kartou – platba kartou vopred cez portál GoPay.

 • 8. Záruka na tovar

  Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku.
  Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 • 9. Výmena, vrátenie a reklamácia tovaru

  VÝMENA

  Ak Vám nevyhovuje veľkosť alebo farba tovaru, môžete nám ho do 14 dní od dátumu doručenia tovaru vrátiť doporučene listom LEN prostredníctvom Slovenskej pošty, zásielky od kuriérskych spoločností nebudú prevzaté (podacie číslo zásielky si prosím uchovajte), nie ako balík, na adresu: B&B FAMILY, s.r.o., P.O.BOX 21, 90041 Rovinka. Tovar prosíme neposielať na dobierku. Je potrebné priložiť faktúru (stačí aj kópiu), ktorú sme Vám poslali s tovarom a stručný popis, akú veľkosť, resp. farbu požadujete vymeniť a za akú veľkosť, resp. farbu. Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, v pôvodnom stave, s pôvodným štítkom a nesmie byť nosený alebo poškodený. Pri výmene tovaru si Predávajúci účtuje poštovné (výmena je zasielaná prostredníctvom Slovenskej pošty), ktoré mu vzniklo pri výmene. Taktiež si zaúčtuje zmenu veľkosti.
  Predávajúci sa zaväzuje výmenu vybaviť bezodkladne po prevzatí vráteného tovaru, najneskôr však do 14 dní.
  V prípade výmeny tovaru, ktorý bol zakúpený počas akcie, bude akciová zľava na košík zrušená a uplatňovať sa bude štandardná cena zverejnená na našej stránke.

  VRÁTENIE

  Tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od dátumu doručenia tovaru. Tovar zašlite doporučene listom LEN prostredníctvom Slovenskej pošty, zásielky od kuriérskych spoločností nebudú prevzaté (podacie číslo zásielky si prosím uchovajte), nie ako balík, na adresu: B&B FAMILY, s.r.o., P.O.BOX 21, 90041 Rovinka. Tovar prosíme neposielať na dobierku. Je potrebné priložiť faktúru (stačí aj kópiu), ktorú sme Vám poslali s tovarom a stručnú žiadosť o vrátenie peňazí s číslom účtu, na ktorý môžeme peniaze vrátiť. Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, v pôvodnom stave, s pôvodným štítkom a nesmie byť nosený alebo poškodený. V prípade, ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný, resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar, resp. neuznať vrátenie tovaru.
  Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu bezodkladne po prevzatí vráteného tovaru, najneskôr však do 14 dní.
  V prípade vrátenia tovaru, ktorý bol zakúpený počas akcie, bude akciová zľava na košík zrušená a uplatňovať sa bude štandardná cena zverejnená na našej stránke.

  REKLAMÁCIA

  V prípade reklamácie tovar zašlite doporučene listom LEN prostredníctvom Slovenskej pošty, zásielky od kuriérskych spoločností nebudú prevzaté (podacie číslo zásielky si prosím uchovajte), nie ako balík, na adresu: B&B FAMILY, s.r.o., P.O.BOX 21, 90041 Rovinka. Tovar prosíme neposielať na dobierku. Je potrebné priložiť faktúru (stačí aj kópiu), ktorú sme Vám poslali s tovarom a stručný popis závady spolu s požiadavkou na vybavenie reklamácie a to buď číslo účtu, na ktorý Vám môžeme vrátiť peniaze alebo uveďte požadovanú výmenu tovaru kus za kus.
  Predávajúci sa zaväzuje reklamáciu vybaviť bezodkladne po prevzatí vráteného tovaru, najneskôr však do 30 dní.

 • 10. Ceny

  Všetky ceny uvedené na stránke sú konečné a uvedené bez DPH, nakoľko nie sme platcami DPH.

  Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

 • 11. Ochrana dát užívateľa

  Realizujeme celú radu bezpečnostných opatrení, ktoré majú za cieľ ochrániť Vaše osobné údaje.

  Používáme Secure Socket Layer (SSL) technológiu k ochrane údajov Vašej platobnej karty. Po skončení platobnej transakcie nie sú citlivé dáta (čísla kariet a pod.) nijak ukladané na naše servery.

 • 12. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

  Ochranu súkromia a osobných údajov považujeme za našu prvoradú povinnosť. S osobnými údajmi nakladáme výhradne v súlade s platnou legislatívou SR. Viac o ochrane osobných údajov  TU.

 • 13. Záverečné ustanovenia

  Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
  Prevádzkovateľ elektronického obchodu sa zaväzuje, že Vami poskytnuté osobné údaje budú slúžiť na obchodný styk medzi našou spoločnosťou a Vami, nikdy nebudú poskytnuté tretej osobe, alebo akýmkoľvek spôsobom zverejnené.
  Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť.
  Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu, vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka a legislatívou SR.
  Predávajúci a Kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete, ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

  Zmeny a/alebo doplnky týchto všeobecných obchodných podmienok vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.psishop.sk.