VÝMENA

Ak Vám nevyhovuje veľkosť alebo farba tovaru, môžete nám ho do 14 dní od dátumu doručenia tovaru vrátiť doporučene listom LEN prostredníctvom Slovenskej pošty, zásielky od kuriérskych spoločností nebudú prevzaté (podacie číslo zásielky si prosím uchovajte), nie ako balík, na adresu: B&B FAMILY, s.r.o., P.O.BOX 21, 90041 Rovinka. Tovar prosíme neposielať na dobierku. Je potrebné priložiť faktúru (stačí aj kópiu), ktorú sme Vám poslali s tovarom a stručný popis, akú veľkosť, resp. farbu požadujete vymeniť a za akú veľkosť, resp. farbu. Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, v pôvodnom stave, s pôvodným štítkom a nesmie byť nosený alebo poškodený. Pri výmene tovaru si Predávajúci účtuje poštovné (výmena je zasielaná prostredníctvom Slovenskej pošty), ktoré mu vzniklo pri výmene. Taktiež si zaúčtuje zmenu veľkosti.
Predávajúci sa zaväzuje výmenu vybaviť bezodkladne po prevzatí vráteného tovaru, najneskôr však do 14 dní.
V prípade výmeny tovaru, ktorý bol zakúpený počas akcie, bude akciová zľava na košík zrušená a uplatňovať sa bude štandardná cena zverejnená na našej stránke.

VRÁTENIE

Tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od dátumu doručenia tovaru. Tovar zašlite doporučene listom LEN prostredníctvom Slovenskej pošty, zásielky od kuriérskych spoločností nebudú prevzaté (podacie číslo zásielky si prosím uchovajte), nie ako balík, na adresu: B&B FAMILY, s.r.o., P.O.BOX 21, 90041 Rovinka. Tovar prosíme neposielať na dobierku. Je potrebné priložiť faktúru (stačí aj kópiu), ktorú sme Vám poslali s tovarom a stručnú žiadosť o vrátenie peňazí s číslom účtu, na ktorý môžeme peniaze vrátiť. Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, v pôvodnom stave, s pôvodným štítkom a nesmie byť nosený alebo poškodený. V prípade, ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný, resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar, resp. neuznať vrátenie tovaru.
Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu bezodkladne po prevzatí vráteného tovaru, najneskôr však do 14 dní.
V prípade vrátenia tovaru, ktorý bol zakúpený počas akcie, bude akciová zľava na košík zrušená a uplatňovať sa bude štandardná cena zverejnená na našej stránke.

REKLAMÁCIA

V prípade reklamácie tovar zašlite doporučene listom LEN prostredníctvom Slovenskej pošty, zásielky od kuriérskych spoločností nebudú prevzaté (podacie číslo zásielky si prosím uchovajte), nie ako balík, na adresu: B&B FAMILY, s.r.o., P.O.BOX 21, 90041 Rovinka. Tovar prosíme neposielať na dobierku. Je potrebné priložiť faktúru (stačí aj kópiu), ktorú sme Vám poslali s tovarom a stručný popis závady spolu s požiadavkou na vybavenie reklamácie a to buď číslo účtu, na ktorý Vám môžeme vrátiť peniaze alebo uveďte požadovanú výmenu tovaru kus za kus.
Predávajúci sa zaväzuje reklamáciu vybaviť bezodkladne po prevzatí vráteného tovaru, najneskôr však do 30 dní.